Handelsbetingelser og -vilkår for erhvervsannoncering

Generelt

Ved annoncering på.www.bornholmermarked.dk accepterer du nedenstående betingelser og vilkår, medmindre andet er aftalt eller følger af ufravigelig lovgivning.

For at købe og placere annoncer på www..dk skal du være fyldt 18 år. Ved bestillingen bekræfter du, at denne betingelse er opfyldt.

Priser

Annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Bornholmermarked

Betaling

Din betaling sker igennem en sikker krypteret forbindelse. bornholmermarked.dk har en indløsningsaftale med Nets (det tidligere PBS), og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsvinduet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Du kan afbryde bestillingen frem til det tidspunkt, hvor du har valgt ”Udfør betaling”.

Du kan benytte Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, American Ekspress, JCB som betalingsmiddel. Der tillægges gebyr ved kreditkortbetaling i overensstemmelse med e-handelsfondens gældende bestemmelser. Annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Bornholmermarked

Ordrebekræftelse

Når du har gennemført bestillingen af annoncen og betalingen er gået igennem, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at oplyse den korrekte e-mail-adresse. Ordrebekræftelsen indeholder annoncespecifikationer og pris.

Indrykningsdatoer/Placeringer/Formater

Indrykningsdatoer og placeringsønsker efterkommes i videst muligt omfang. bornholmermarked.dk forbeholder sig dog ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer, såfremt det er nødvendigt af tekniske, produktionsmæssige eller andre årsager.

Nægtelse af indrykning

bornholmermarked.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider imod gældende lovgivning, hensynet til læserne eller Bornholmermarked’s generelle vilkår i øvrigt. Skulle lovstridige annoncer alligevel blive indrykket, påtager Bornholmermarked sig intet ansvar herfor. Nægtes optagelse af en annonce, tilbagebetales annonceprisen ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Bornholmermarked’s rettigheder

Al annoncering på www.bornholmermarked.dk sker i henhold til Bornholmermarked’s generelle vilkår. Dette indebærer blandt andet, at Bornholmermarked betinger sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold, billeder samt annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af Bornholmermarked´s redaktionelle indhold, billeder eller annoncer for videre produktion, akkvisition eller offentliggørelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med Bornholmermarked.

Fortrydelsesret

Som ikke-erhvervsdrivende privatperson har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesret i henhold til dansk lovgivning, når du handler på internettet. Har du købt en annonce, som først skal publiceres efter 20 dage fra bestillingsdatoen, udnytter du din 14 dages fortrydelsesret ved at returnere ordrebekræftelsen til Bornholmermarked pr. mail: [email protected] med angivelse af at du ønsker at annullere ordren.

Mailen skal være afsendt inden de 14 dage, og det er vigtigt, at du gemmer den afsendte mail med angivelse af dato som bevis herfor. Annonceprisen tilbagebetales ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort. Almindelig annullering af en annonce skal ske senest 14 dage før annoncen ønskes indrykket. I det tilfælde vil annonceprisen blive tilbagebetalt ved tilbageførsel af beløbet til det anvendte kreditkort.

Reklamationer og ansvar

Bornholmermarked tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl på hjemmesiden..

Vi bestræber os på, at vores hjemmeside er tilgængelige døgnet rundt, men kan ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og/eller fejlfrie. Bornholmermarked kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Bornholmermarked fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Du er selv ansvarlig for at eget uploadet materiale, som fotos, illustrationer og logoer mv. må benyttes og ikke er rettighedsbeskyttet.

Bornholmermarked kan desuden ikke stilles til ansvar for forhold i forbindelse med force majeure. Eventuelle tab som følge af force majeure kan derfor ikke kræves erstattet af Bornholmermarked.

Bornholmermarked forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige i en opdateret version på Bornholmermarked´s hjemmeside.

Lovvalg og tvister

Køb via Bornholmermarked, der knytter sig til ovenstående betingelser og vilkår er underlagt dansk ret. Ved din brug af Bornholmermarked anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Bornholmermarked vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole efter dansk lovgivning.